Page 8 - EnterDC ONLINE
P. 8

KINO: UPOUTÁVKA NA PREMIÉRU

KINO

   od 30. do 50. let minulého století. Ve filmu  plno příběhů, které si určitě zaslouží svou
   se tak promítnou jak hrůzy nacismu, tak i do- pozornost. „Zajímá nás, jak malý člověk
   pady nastupujícího komunismu. Režiséra     obstojí uprostřed dějin, které se přes něj
   Slámu inspirovala k natočení filmu konkrétní  valí. Musíme si klást otázku, jak bychom se
   událost, která se odehrála v květnu roku 1945 v podobných situacích zachovali my sami,"
   v obci Tušť. Tehdy zde bylo při odsunu Němců  podotkl režisér Sláma, který má na svém
   zavražděno 14 lidí (12 sedláků a dvě ženy).  kontě už několik filmových ocenění včetně
   Ve skutečnosti zažilo Vitorazsko celkem tři  Českého lva. Za svůj poslední film Bába z ledu
   odsuny místních lidí. Nejprve během rozdělní  (2018) jich získal dokonce šest. Šanci na
   v  roce 1920, poté na konci války, kdy došlo  úspěch tak Krajině ve stínu určitě nelze upřít.
   k odsunu Němců a kolaborantů a po nástupu   Ve snímku se představí Magdaléna Borová,
   komunismu bylo vysídleno i původní       Stanislav Majer, Bára Poláková, Csongor
   dolnorakouské vitorazské obyvatelstvo, které  Kassai, Petra Špalková, Zuzana Kronerová,
   na našem území setrvalo. Dějiny tohoto     Pavel Nový, Cyril Drozda, Marek Taclík a další.	
   nepříliš známého kraje tak v sobě uchovávají
                                             -Ell-

PŘIJMEME MECHANIKA                  • schopného, spolehlivého s chutí
                            pracovat a učit se
   DO NAŠEHO PNEU-AUTO
    SERVISU BEST DRIVE              • nejlepe s praxí, ale i zájemce bez zkušeností
                            vyškolíme a zaučíme
      v České Kamenici a Děčíně
                           • nabízíme stabilní práci v jednosměnném
                            provozu, dobré finanční ohodnocení včetně
                            bonusů a skvělý pracovní kolektiv

                                   Bližší info při osobním pohovoru

                                             tel.: 602 441 583
                                      e-mail: pneu@autolanddc.cz
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13