Page 3 - EnterDC ONLINE
P. 3

ČERVEN 2020 | ROČNÍK 12 | ČÍSLO 137 OBSAH ČÍSLA

  KALIFORNSKÝ           KOUZLO VENKOVA:
  HUDEBNÍ SEN           NEJEN KOLÁČE
 7 - 21 KINO             OD BABIČKY
22 - 35 DIVADLO
            42 - 61    GASTRO
            62 - 75    HUDBA
                   KŘÍŽEM
                   KRÁŽEM

  PODCASTY, KTERÉ         TIP NA VÝLET
  BAVÍ I VZDĚLÁVAJÍ        ZA SOCHAMI
37 - 41 @ONLINE           VE SKALÁCH

            80 - 82    ŽIVOTNÍ STYL
                   A ZÁBAVA

Uzávěrka na ČERVENEC je 15.6. / pište na redakce@enterDC.cz

ČTĚTE NÁS ONLINE NA:         STAŇTE SE NAŠÍM FANOUŠKEM!

                     enterDC

                                 3
   1   2   3   4   5   6   7   8