Page 5 - EnterDC ONLINE
P. 5

ENTERDC: ÚVODNÍK

 ÚNOROVÝ ÚVODNÍK

ANEB JAK TO VIDÍ DĚČÍNSKÉ OSOBNOSTI

Jeden den...                    si navzájem, vážit si toho, kde jsme, kdo jsme...
Otevřít ráno oči - poděkovat existenci       s pokorou. Anděl nebo odlesk letadla proletěl
za další krásný den... Snídám s dětmi, teple    nad zámkem... Údiv...
se oblékneme, po cestě do školky ještě nezhasly  Lidi přišli do ateliéru malovat, být s nimi, sdílet
lampy, město se probouzí, krasné ráno - námět   tu krásu, být mimo časoprostor ve společném
na obraz, sdílet s dětmi a radovat se. Zastavit  vodopádu inspirace - radost. Poděkovat za
se jen na chvilku, pozorovat ticho a krásu     společnou sdílenou radost z tvorby - Artmaterial
mrazivého rána, klid naplňuje vše kolem...     funguje. Pustit si svoji oblíbenou desku,
Potkat kamaráda, pozdravit, podívat se mu do    rozplynout se, spojit se s krásným zvukem,
očí, poděkovat, že je. Dát si s ním kafe potichu, radost v srdci. Společně večeřet s rodinou
bez wifi... Radost naplňuje. Jít do ateliéru,   u stolu, bez televize, jen jazz, mluvit, smát se,
namalovat obraz, který utkvěl v srdci po cestě do přečíst pohádku, vzít kytaru, zazpívat dětem na
školky, čistá radost.               dobrou noc, tiše s pokorou a láskou v srdci zavřít
Podívat se z okna, slunce, ptáci a sníh nad    oči, poslouchat dech svých nejbližších, uvědomit
Děčínem - nepřenosná krása. Tady žijeme      si ten dar svobody být tady, mít kolem sebe lidi,
skvěle. Pomýšlet si na svoji ženu, radost     co máš rád, a dělat to, co máš rád. Dýchat...
zuvědomění,vážitsitoho,comáš.Projítselesem,    Kéž jsou všechny bytosti šťastné!
na Pastýřskou stěnu se psem, v tichu pozorovat   Deema
z výšky tu krásu, jak vše funguje, pomáhat
                                                  5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10