Page 19 - EnterDC ONLINE
P. 19

DIVADLO: ROZHOVOR S ŘEDITELEM DIVADLA

skvostná představení, ale bylo už jasné, že   symfonického orchestru. Co vám osobně      DIVADLO
jsou na dlouhou dobu poslední. A také to     z  té předvánoční divadelní atmosféry
bylo bez kavárny. Vzato ovšem vcelku, de     bude chybět nejvíce?
facto jsme ze dvanácti měsíců roku 2020     Nebude vánoční bazárek ve prospěch
hráli jen v  lednu a v  únoru. A to je pro    dětského domova, nebudou koncerty,
divadlo tragédie.                pohádky, divadlo nebude. Prostě nic. No
Na podzim se měla odehrát představení,      děvčata sice ozdobila náš tradiční stromeček
která byla původně plánována na jaro.      s  betlémem ve foyeru divadla, ale vůně
Budou se tato představení nadále         svařáku, kterou před Vánoci v divadle miluji,
odsouvat na dobu, až je bude možné        ta prostě letos bude chybět také...
uskutečnit, nebo je v plánu zcela nový      Divadlo a hudební představení se
program?                     zatím odehrávají alespoň ve virtuálním
Ne, představení znovu přeobjednávám       světě. Bude některé z  představení
a některá už mají třeba i čtvrtý termín.     plánovaných pro děčínské divadlo
To je samozřejmě hrozné pro naše diváky,     dostupné online?
protože už říkají, že ono to stejně nebude.   My nemáme vlastní soubor, takže online
A já jim nejsem schopen říci, že příště to už  přenosy jako takové nepořádáme, ale
opravdu vyjde, protože to nevím. Ale snažím   každý divák si může pustit takový stream
se poctivě překlopit náš podzimní program    kteréhokoliv českého divadla, které tyto věci
na jaro. Ale to se snaží udělat stovky divadel  pořádá.
a je z  toho takový trochu chaos. V  takhle   Momentálně se opatření začínají
složité situaci ještě české divadlo nebylo.   postupně rozvolňovat. Vy už máte
Jak vlastně vypadá dennodenní chod        v předprodeji program na leden a zatím
uzavřeného divadla bez umělců a di-       to vypadá, že by se mohl uskutečnit. Na
váků?                      co se diváci mohou těšit?
Všechno zlé je pro něco dobré. Děláme      Ano, zkoušíme leden prodávat, ale já nemohu
spoustu oprav a úprav, na které normálně     slíbit, že se skutečně v novém roce začne hrát
není čas. Kluci natírají a opravují, holky šijí hned v  lednu. Ale opravdu v  to doufám.
na stroji nové závěsy a výkryty a máme      Myslím, že divadlo už nám strašně chybí –
prostě dost dlouhý seznam prací, abychom     jak nám zaměstnancům, tak našim divákům.
mohli náhradní činnosti smysluplně využít    Nechci vyzdvihovat žádný titul, jeden
v budoucnu. Doufám, že až znovu otevřeme,    vedle druhého jsou to skvělá představení
budou se tu diváci i hostující umělci cítit   a koncerty. Určitě můžete zakoupit také
báječně. Snažíme se to prostě vyšperkovat.    nějaké vstupenky pod stromeček. A tak
Vánoce v  divadle bývají bohaté a plné      můžete mít divadelní příslib i pod stro-
přátelské atmosféry... Letos ale nebude     mečkem o Vánocích. A ty ať jsou šťastné
tradiční Vánoční jarmark, Malá vánoční      a pohodové a takový přeji všem i rok 2021.
povídka ani koncerty Děčínského
                                           -Ell-

                                                 19
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24