Page 5 - EnterDC ONLINE
P. 5

ENTERDC: ÚVODNÍK

KVĚTNOVÝ
 ÚVODNÍK

ANEB JAKO TO VIDÍ DĚČÍNSKÉ OSOBNOSTI

Vážení občané,                 Zábavu si užije každý. Novinkou letošních
                         slavností je ochutnávka růžových vín v Křížově
květen je slovy klasika lásky čas. Pro     ulici, tak si ji nenechte ujít.
Děčín je ale květen plný kulturních        
a sportovních akcí. Těšíme
se na něj, ať už máme rádi                  Štáb slavností pracuje velmi
historické trhy, streetball                  intenzivně několik měsíců,
nebo hudební festival.                    nyní přípravy přitvrzují. Úsilí
Květnové víkendy jsou                     mnoha lidí lehce může zhatit
ve znamení setkávání.                     špatné počasí nebo technické
Leckdy se po roce vidíme                   zádrhely. Přeji tedy nejen
s  přáteli, známými nebo                   všem těm, kteří se na přípravě
bývalými kolegy právě při                   slavností podílí, ale také nám
návštěvě nějaké zajímavé                   divákům, aby žádné karam-
akce.                             boly nenastaly a počasí nám
                                přálo. Budu se těšit, že potkám
Letos je těch možností setkat                 spoustu známých a užijeme si
se zas o něco víc. Kromě již zmiňovaných se          všichni pohodové a krásné
můžete potkat s  rodinou třeba na přehlídce   městské slavnosti. Začínají totiž ohňostrojem
Mladé Labe. Společně s přáteli můžete obdivo-  na swingovou muziku a to bude prostě nád-
vat nádherné vazačské umění floristů, pohodu  hera.
si užijete na divadelním festivalu. Dětský den  
a Den pro seniory rozhodně nepatří jen jim.   Marie Blažková
                        primátorka města

                                                5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10