Page 5 - EnterDC ONLINE
P. 5

ENTERDC: ÚVODNÍK

ČERVENCOVÝ ÚVODNÍK

 ANEB JAK TO VIDÍ DĚČÍNSKÉ OSOBNOSTI

Vážení čtenáři Enteru,              let. Jistě si dokážete představit tu náročnost
kulturního měsíčníku, který už podle       a pochopíte, že není v  našich silách navázat
svého názvu nabádá ke vstupu na velké       po skončení letního kina ještě v  srpnu dalším
množství akcí a jehož stále narůstající      programem. Kino se proto otevře až v září
počet stran je sílícím argumentem pro       a my věříme, že i přes tuto pauzu mu zachováte
všechny, kdo tvrdí, že v  Děčíně se stále     přízeň.
něco děje.                    Třetí výzva je využití zavření kina k výměně dva-
                          cet let starého plátna a maskovací opony. Díky
Nastávají prázdniny a s nimi pro některé doba   novému polarizačnímu plátnu dojde ke zvětšení
volna, zmírnění
tempa a nabírání                              promítací plochy
sil. Pro nás v  kině                            a obrovskému
to bude naopak                               zlepšení kvality
období plné                                obrazu. Letos nás
náročných výzev.                              ještě čeká nákup
Již po sedmé                                nového projektoru
opustíme kom-                               a 3D systému. To
fortní zázemí bu-                             vše dohromady
dovy kamenného                               vytvoří kvalitní
kina, abychom i                              podívanou, kterou
letos ve spolupráci                            nenajdete ani
se Zámkem Děčín                              v  kinech v  okolí
pro vás připravili                             široko daleko.
letní premiérové                              Bude to„nářez“!
digitální kino pod                             Možná i pro Vás
hvězdnou oblohou.                             jsou prázdniny
Čeká vás bohatý program včetně několika speci-  plné výzev, výletů nebo úprav. Jen do toho!
alit, jako např. letní Ladies night.       Potěší nás, když si pak po zaslouženém výkonu
Konání letního kina využíváme pravidelně     dopřejete  filmovou noc v letňáku. Ale teď už
i k opravám a údržbě kamenného kina. Tím se    „račte vstoupit“ nebo-li„please ENTER!“.
dostávám k  druhé velké letošní výzvě, která   Mgr. Martin Pošta
nás čeká. Nebude to jen úprava, ale rovnou    vedoucí kina Sněžník
rekonstrukce celé původní elektroinstalace z 60.
                                                  5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10