Page 5 - EnterDC ONLINE
P. 5

ENTERDC: ÚVODNÍK

ČERVNOVÝ ÚVODNÍK

ANEB JAKO TO VIDÍ DĚČÍNSKÉ OSOBNOSTI

Vážení čtenáři vskutku povedeného mé-      Patří za to velký dík našim partnerům, kteří nás
dia Enteru,                   podporují, já jsem jen v roli jakéhosi tvůrce. Kam
čeština je velice bohatý jazyk a představte   dáme 6. koš, máte nějaký nápad? Založili jsme
si, že se mi jej podařilo mimoděk rozšířit    v Děčíně novodobou sportovní historii a vzhle-
o další slovo, a sice „jarnění“. A že jsme si  dem k  lokalitě chybějící tradice. Dnes Labský
toho jarnění v  květnu užili dosytosti...    pohár hrají už i děti „Dělníků“, kteří mi v  roce
Každopádně nás letos při městských        1996 s  turnajem pomáhali. Letos opět hráli
slavnostech počasí skvěle            a váleli, prostě paráda. Obou akcí se zúčastnila
podrželo. Labefest měl
rekordní účast, a chceme-li                  spousta dětí, to je úžasné,
poskytnout návštěvníkům                    mám obrovskou radost!
kulturní zážitek, je ros-                   Na Adrenalin Challenge i Lab-
toucí zájem o něj řešitelný                  ský streetballový pohár k nám
pouze rozšířením o druhou                   jezdí hodně účastníků z  celé
stage. Upřímně jsem                      ČR i zahraničí a všem se u nás
v  době, kdy jsem si Labe-                   moc líbí.To, co my bereme jako
fest vymyslel, netušil, že                   každodenní samozřejmost,
si získá takovou popu-                     přírodní scenérie přímo ve
laritu. Atmosféra byla                     městě a jeho okolí, je pro
skvělá a to je odměna pro                   ně zážitek a rádi se vracejí.
celý produkční tým, který Labefest tvoří.           Vnímáte to? Oni sem musí
Nejen jako děčínský patriot musím říci, že    jezdit a my tady žijeme! Oni jsou z  toho tady
místo jeho konání patří k těm nejhezčím     nadšení! Buďme i my a hýčkejme si to! „Žít
v ČR. Navíc nejnižší cena za dvoudenní fes-   Děčín“ mě prostě baví. Stále častěji slyším mla-
tival v zemi s takto našláplým Line upem     dé lidi říkat, že chtějí v Děčíně zůstat, to je skvělý
přitahuje lidi z velké části Čech.        signál. Mít lepší město je na každém z nás.
                         Děčín pulzuje a nemyslím tím dopravní zácpy,
Adrenalin Challenge ukázal všem účastníkům    které už za chvíli skončí, prostě žije, tak si ho
krásy Děčína a nespočet příležitostí k  zábavě. užívejte a nejlépe v rámci nastávajícího„letnění“
Labský streetballový pohár měl při svém 23.   v  Aquaparku Děčín. A nezapomeňte mít
ročníku rekordní účast týmů a tradičně úžasnou  otevřené hledí a vnímat.
atmosféru. Dodržel jsem slib a k dnešnímu dni  Ing. Igor Bayer
jsem v  Děčíně nainstaloval pro veřejnost už 5  ředitel Aquaparku Děčín
streetballových košů, celkem v ČR takřka 30 ks.

                                                     5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10