Page 5 - EnterDC ONLINE
P. 5

ENTERDC: ÚVODNÍK

 ZÁŘIJOVÝ ÚVODNÍK

ANEB JAK TO VIDÍ DĚČÍNSKÉ OSOBNOSTI

Vážení čtenáři, přátelé, dámy a pánové,       Děčín je mé rodné město, krásné město, které
je mi velkou ctí, že se mohu připojit        mám opravdu velmi ráda. Zrovna nedávno
k děčínským a jiným osobnostem, které        jsem se procházela po labském nábřeží
psali úvodník skvělého kulturního          a říkala jsem si, jak moc se Děčín za několik let
měsíčníku Enter.                  posunul dopředu, zkrásněl a ožil. Pohybuji se
Pomalu končí léto, je                v oblasti cestovního ruchu již dlouho, byla jsem
tu září, nový školní, di-
vadelní a nevím jaký                          téměř u všeho, co se
další rok, ale pro zoo toto                       v Děčíně plánovalo
období znamená konec                          a připravovalo, je sice
hlavní návštěvnické                           stále co zlepšovat, ale
sezóny, trochu bilan-                          když vidím spousty
cování, a hlavně hodně                         cyklistů na napro-
práce na rekonstrukcích,                        sto báječné labské
opravách a projektech.                         cyklostezce, lezce na
Po dlouhých letech jsme                         skále, turisty vystupující
se pustili do velkých                          z lodí, běžce, bruslaře,
rekonstrukcí, ať už se                         plné terásky restaurací,
jedná o modernizaci                           barevné fasády domů,
expozice opic, či o zcela                        mám radost, toto je ten
nové expozice pro roso-                         směr, kterým se Děčín
máky, kamzíky a sovy.                          musí ubírat.
V příštím roce oslaví zoo již 70. narozeniny a pro           Přeji vám všem krásný
naše návštěvníky chystáme spoustu nového!                podzim, rozvážnou
                          hlavu při volbách a hlavně hodně zdraví a lásky,
                          protože toho není nikdy dost!

I Děčín je v novém, byl otevřen dlouho Kateřina Majerová
očekávaný průtah městem a všichni si vydechli. ředitelka Zoo Děčín – Pastýřská stěna, p.o.

                                                    5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10