Page 7 - EnterDC ONLINE
P. 7

KINO: UPOUTÁVKA NA NOVINKU

                                                 KINO

 TOMAN

OBCHODNÍK S OSUDY LIDÍ

Historické drama o rozporuplné osobě vedoucího odboru zahraniční rozvědky Zdeňku
Tomanovi, který významně ovlivnil politický vývoj v Československu v letech 1945 až
1948 a s jehož velkým přispěním se chopila politickým pučem moci komunistická strana.

Sedm let po Občanském průkazu a čtnáct let    komunisty, ale také jedním z mála, kterému
po Želarech nominovaných na Oscara dotočil    se z komunistického kriminálu podařilo utéct
Ondřej Trojan film z temné a málo zmapované   a dostat se za hranice dřív, než začaly padat
doby tzv. třetí republiky, z let 1945 – 48, kdy hlavy.
se v boji o moc mezi demokraty a Moskvou     Pro Kateřinu Winterovou, která se v roli To-
řízenými komunisty formovalo Československo   manovy ženy Pesly stala dokonalým mixem
na dalších čtyřicet let. A to za významného   zaryté komunistky a buržoazní paničky,
přispění šedé„rudé“ eminence, šéfa rozvědky,   ženy, pro kterou jsou komunistické ideje
muže jménem Zdeněk Toman.            a společenské postavení nad vlastní dítě
Jiří Macháček v hlavní roli Zdeňka Tomana    i život, bylo natáčení Tomana prací snů,
vyšplhá díky bezskrupulózní povaze dobového   při které někdy nebyla nouze o paradoxy.
veksláka, valutovým kontaktům získaným      Například v nelehké scéně přepadení a mučení
za války v Londýně a po válce využívaným     Pesly a jejího malého synka, kdy se hrací mi-
k hromadění prostředků na podporu KSČ,      minko na rozdíl od ní v rukách svých trýznitelů
z pozice řadového úředníka až na post ve-    výborně bavilo, odmítalo zaplakat a natáčení
doucího zahraniční rozvědky, kterou systema-   mělo za příjemné rozptýlení mezi krmením.
ticky čistí od nestraníků, aby se na konci sám  FilmuvedekinoSněžník5.října. -Joky-
stal jedním z prvních komunistů vězněných

                                                 7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12