Page 5 - EnterDC ONLINE
P. 5

ENTERDC: ÚVODNÍK

 ŘÍJNOVÝ ÚVODNÍK

ANEB JAK TO VIDÍ DĚČÍNSKÉ OSOBNOSTI

Milí čtenáři,                    Náš Divadelní spolek Karel Čapek Děčín je toho
v  Děčíně nám skončilo léto, začal nový       důkazem. Každý rok se s  neutuchající vervou
školní rok a s  ním i další divadelní a fil-    bez ohledu na věk pouštíme do nových her,
mová sezóna. Pro nás ochotnické herce        potkáváme se, sdílíme spolu radosti i strasti
skončily prázdniny a s vervou se pouštíme      a těšíme se na to, až zase pojedeme do dalšího
do nových inscenací.                města, městečka či vesnice předvést trochu
Začínají první čtené
zkoušky a tvůrčími                           té divadelní kultury.
myšlenkami se to                            Možná nám chvíli trvá,
kolem jen hemží.                            než se té moderní
Čím dál tím víc kolem                          době přizpůsobíme
sebe potkávám mladé                           a najdeme prostor
lidi, kteří mají chuť                          pro společné set-
„něco dělat“. Bez nároku                        kávání, ale postupně
na honorář, bez vidiny                         vidím, že k  tomu opět
výdělku a prospěchu pro                         směřujeme. Právě di-
ně samotné. Chtějí jen                         vadlo, kino, zpěv, tanec
přispět svou troškou do                         a další formy umění
mlýna a udělat něco pro                         jsou tím tmelem, který
lidi kolem sebe. Starší                         nás svádí dohromady
generace často mluví                          a dává nám chuť do
o tom, že dříve byli lidé                        práce, která není pro
aktivnější, více se o sebe starali a setkávali se.           peníze, ale pro radost
Dnes v té hektické době už o to prý„my mladí“              a dobrý pocit.
nestojíme a místo toho sedíme u počítačů      Nevím, jak vy, ale já ten dobrý pocit rozhodně
a přecpáváme se konzumem, který dnešní doba     mám a děkuji za něj.
poskytuje. Já si ale myslím, že to není pravda.   Anna Zemanová
                          předsedkyně Divadelního spolku
                          Karel Čapek Děčín

                                                  5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10