Page 5 - EnterDC ONLINE
P. 5

ENTERDC: ÚVODNÍK

PROSINCOVÝ ÚVODNÍK
ANEB JAK TO VIDÍ DĚČÍNSKÉ OSOBNOSTI

Vážení a milí,                  Svatého před více než dvěma tisíci lety       5
nastal Advent, jedno z nejkrásnějších       v dalekém judejském městě Betlémě. Ježíška,
období roku. Čas prvních sněhových        jehož narození přineslo lidem velkou radost,
nadílek, krátkých dnů, dlouhých večerů      naději na vzkříšení a spásu jejich duší. Krás-
a netrpělivého očekávání příchodu         ným adventním dárkem pro všechny lidi
vánočních svátků. A také období příprav.     dobré vůle a mimořádným zážitkem bude
Nakupujeme, tvoříme a balíme dárky,        koncert světoznámé sopranistky s andělsky
kterými chceme potěšit své bližní,        krásným hlasem Hany Blažíkové, který se
smejčíme, uklízíme, vylepšujeme          bude konat v neděli 16. prosince od 19 ho-
a zdobíme své domovy, hospodyňky pečou      din v Barokním sále děčínského zámku.
vánoční cukroví a zdobí perníčky, učitelky    Je to již čtvrtý benefiční adventní koncert, který
s dětmi pilně
nacvičují a dávají                          pořádáme společně
školní besídky, firmy                         s mojí kamarád-
pořádají vánoční                           kou Klárou Hozákovou
večírky. Všichni                           a jejími Anděly bez
se několik týdnů                           křídel z.s. Ten letošní
honíme, lopotíme,                           se uskuteční ve spo-
snažíme, stresu-                           lupráci s děčínským
jeme a přepínáme                           zámkem a díky finanční
své síly pro jediný                          podpoře několika
cíl – aby Vánoce byly                         děčínských lékařek
dokonalé, co nej-                           a jedné soukro-
krásnější, štědré a veselé.                      mé firmy (viz. str.
Bohužel se nám v tom předvánočním spěchu     55). Veškerý finanční výtěžek z koncertu
a shonu ztrácí pravý, původní smysl Adventu.   věnujeme malému Maxíkovi na pooperační
A tím je zklidnit svou mysl a uklidit si v sobě. rehabilitační pobyt v lázních. Přeji vám všem
Vyčistit svá srdce a dokořán je s láskou otevřít poklidný, voňavý, vlídný Advent a šťastné,
svým bližním. Advent je časem pro zažehnutí    kouzelné, požehnané Vánoce a pod stromeček
Betlémského světla v našich domovech       ty nejvzácnější dárky, které nikde nelze koupit.
a plamínku dobročinnosti v našich srdcích.    Lásku, zdraví, radost a štěstí.
KřesťanskéVánoce jsou svátky oslavující příchod
mesiáše, děťátka Ježíše Krista narozeného                MUDr. Věra Pokorná
dle dávných proroctví z Panny Marie a Ducha          ORL lékařka a podporovatelka

                                   dobročinného sdružení
                                    Andělé bez křídel z.s.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10