Page 3 - EnterDC ONLINE
P. 3

LEDEN 2019 | ROČNÍK 11 | ČÍSLO 120 OBSAH ČÍSLA

  NARUŠITEL:           BISTRO LES:
  PŘÍBĚH O LÉTÁNÍ         VAŘENÍ BEZ
  A O SVOBODĚ           ŽIVOČIŠNÝCH TUKŮ
 7 - 27 KINO
28 - 39 DIVADLO      52 - 61 GASTRO

              62 - 77 KŘÍŽEM
                  KRÁŽEM

  THE 6 FIREBALLS      CESTA DO PRAVĚKU
  HRAJÍ NA PLESE ENTERU 78 - 82 ZÁBAVA
40- 51 HUDBA

Uzávěrka na ÚNOR je 15. 1. / pište na redakce@enterDC.cz

ČTĚTE NÁS ONLINE NA:        STAŇTE SE NAŠÍM FANOUŠKEM!

                    enterDC

                                3
   1   2   3   4   5   6   7   8