Page 5 - EnterDC ONLINE
P. 5

KINO: UPOUTÁVKA NA NOVINKU

                                                  KINO

THELMA

Severský snímek Thelma právě vstupuje do kin. Ve Sněžníku jej můžete vidět od 9. ledna.
Na co se máte připravit a proč právě tenhle film vidět?

O ČEM FILM JE?                  z nejpozoruhodnějších mladých evropských
Křehká Thelma právě nastoupila na vysokou     tvůrců. Umí s až neskutečnou silou a velmi
školu. I přes urputnou snahu jejích rodičů kon-  originálně na plátno přenést emoce svých
trolovat každý její krok poprvé zakouší nezávis- hrdinů. Proto jsem se na jeho nový film moc
lost a vír studentského života. Když se však   těšila – a dostala jsem ještě mnohem více, než
zamiluje do krásné spolužačky Anji, začnou se   jsem doufala. Thelma totiž není jen příběhem
v jejím okolí dít nevysvětlitelné a děsivé    dívky, která bojuje s přísnou výchovou
události a Thelma s hrůzou zjišťuje, že jejich  a předsudky svých rodičů a zmatkem, který v ní
příčinou je možná ona samotná. Uhrančivý     vyvolává cit ke spolužačce. Je to temný thriller
thriller o nejtemnějších lidských touhách,    s neuvěřitelnou, až hitchcockovskou atmos-
rodinných prokletích a zakázané lásce natočil   férou a erotickým nábojem, je to také dojemná
jeden z nejtalentovanějších skandinávských    love story o zakázané lásce i detektivní pátrání
tvůrců současnosti Joachim Trier.         po děsivých rodinných tajemstvích. Film je
PROČ HO VIDĚT?                  navíc uhrančivou pastvou pro oči, jejíž obrazy
Režiséra Joachima Triera považuji za jednoho   se ke mně stále vracejí.Thelma je zkrátka velmi
                         bohatý divácký zážitek. 	 -Káťa-

                                                  5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10