Page 5 - EnterDC ONLINE
P. 5

ENTERDC: VOX POPULI

KVĚTNOVÝ ÚVODNÍK
ANEB KE SVOBODĚ

Čas je to zvláštní, tajemný, plný emocí,     méně. Hospody a náboženská setkání se však ani
ale také solidarity, výtečných nápadů       komunistovi uzavřít nepodařilo.
a jejich realizací. Informací kde k  čemu     Poslední měsíce velkolepě připomínají, jak
máme často více, než bychom si přáli. Čísel    důležité je si svobody vážit, jak je křehká a jak se
a statistik, počítající živé, mrtvé a ty mezi   o její zachování musíme čas od času starat. Snad-
tím, je tolik, že dobrodružnějším se stává    no nás o ni může připravit epidemie, pozvaný
losování sportky pro nesázejícího.
Pokusme se na chvíli ne-                      voják, šíření pochybných
chat celospolečensky pro-                     informací nebo neomezená
žívanou nemoc imunolo-                       vláda jedné strany, jednoho
gům, uvolňování z  řetězu                     hnutí, jednoho... Obvykle
epidemiologům a rozhodo-                      špatné střídá dobré. Bude-li
vání politikům. Prezentace                     to tak, je jen na nás.
posledně jmenovaného                        Jako diváci, eskamotéři
však již do témat kulturního                    a realizátoři jsme se naučili
měsíčníku zdárně zasahuje.                     využívat všeliké přímé
Tragikomedie nekonečných                      přenosy a jindy nepotřebná
tiskových konferencí oživuje                    zákoutí sociálních sítí.
vzpomínky na legendární                      Osobní zážitek, prožívaný ve
projev z Červeného Hrádku...                    společenství, to rozhodně
Kultura potřebuje svobodný prostor. Ne nutně,   nenahradí.Těším se na osobní setkání.
ale hodí se. O svobodu jsme přišli, postupně ji  Snad již svobodně a společně si příští měsíc
získáváme zpět. Někteří prožili v letech nesvo-  připomeneme 70 let od popravy Milady
bodných více než polovinu života, jiní dětství,  Horákové. Srdečně Vás zvu na pietní setkání
další se narodili až do let skutečně demokratic- v sobotu 27. června od 20:00 v kostele na Tep-
kých. Učitelky a učitelé občanské výchovy nyní  lické ulici.
získali názorný příklad k výkladu moderních    Pavel Randák,
dějin. Omezená možnost cestování, podnikání,   t.č. dolnožlebský nástěnkář ve věcech evan-
zákazy shromažďování nebo pořádání kulturních   gelicko kulturních a občansky společenských
akcí. Paralela se též rozchází, obětí je výrazně

                                                    5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10