Page 5 - EnterDC ONLINE
P. 5

ENTERDC: ÚVODNÍK

DUBNOVÝ ÚVODNÍK
ANEB JAKO TO VIDÍ DĚČÍNSKÉ OSOBNOSTI

Vážené dámy, vážení pánové,           mě se zařadit do kolon na kruhových objez-
podle posledních zpráv se ozonová díra zace-   dech a objížďkách a já tuto ohleduplnost
luje! A mezinárodní společenství konečně     samozřejmě oplácím. Mám z toho vždycky
nařídilo vojenskou ochranu            takový dobrý pocit vzájemné podpory
deštných pralesů proti
nelegální těžbě! Porodnost                   a sounáležitosti. Možná, že
původních Evropanů podle                    ve volebních kampaních
statistik prudce stoupá!                    slušnost chybí, ale mně se
                                zdá, že obyčejným občanům
                                tohoto města nikoliv.

Apríl!!!                            A navíc začíná jaro, přátelé!
Ano, myslím si, že s trochou                  A to se u nás v divadle
humoru - toho typicky česky                  odehrává řada akademií
černého - se žije mnohem                    mateřských, základních
lépe.                             a středních škol. Do divadla
Ale nejde jen o humor, který náš život činí          přijdou jejich učitelé, rodiče,
pohodovějším. Všiml jsem si v poslední době          prarodiče a já mám s nimi
jedné pozitivní věci: sice je město celé rozko- se všemi pokaždé radost, že tu pořád máme
pané a jeho průjezd je občas třikrát delší než  spoustu krásných a talentovaných dětí. Ať si
býval, ale na druhou stranu se všichni těšíme,  říká, kdo chce, co chce, já se v tomhle městě
až to bude hotové. To bude prostě paráda!    cítím pořád lépe a lépe.
A především: nikdy před tím se k sobě řidiči   A taky myslím, že je čas vylézt zpoza pecí a vy-
nechovali tady ve městě tak ohleduplně      razit někam na výlet. Jdu si zašněrovat pohorky
jako nyní. Všichni chápou, že jsme spolu     a razím.Vy ne?
na stejné lodi a každý den mi ostatní auta    MgA. Jiří Antonín Trnka
dávají přednost při cestě městem, pouští     Ředitel divadla

                                                  5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10