Page 5 - EnterDC ONLINE
P. 5

ENTERDC: ÚVODNÍK

 BŘEZNOVÝ ÚVODNÍK

ANEB JAK TO VIDÍ DĚČÍNSKÉ OSOBNOSTI

Drazí čtenáři ovanutí březnovou          Činí mi neskutečnou radost dělat něco, co mě      5
atmosférou,                    baví a bavím tím i ostatní. Své speakerovské
náleží mi ta čest, abych vás všechny       dovednosti posunu dál také v  klubu Škuner.
poslal do knihovny! Kam taky jinam,        V  sobotu 14. března pokřtí kapela DC Radio
když slavíme hned tři svátky spjaté        svou novou desku. S nimi vystoupí další zástupci
s  literaturou. Konkrétně jde o Měsíc       lokální rockové scény - ústecká NERREA a Devi-
čtenářů, Měsíc knihy a Světový den poezie.    ant z Teplic. Právě koncerty a festivaly mi zhruba
A právě ten poslední
se bude týkat i mého                         před osmi lety daly
pořadu 2+KK - Kni-                          tu skvělou příležitost.
hovnické křeslo pro                          A já se jí chopil už ten-
dva, na který už leck-                        krát se vší parádou!
do z  vás dorazil, za                         Častokrát dostávám
což moc děkuji. Pro-                         otázku, která zní
tentokrát jsem vybral                         přibližně takto:„Jak jsi se
básnířku Dagmar                            dostal k  moderování?“
Plamperovou a bás-                          Pokaždé se má odpověď
níka Tomáše Čadu.                           týká toho, že jsem
Oba jsou s  naším                           s nadsázkou vždycky
městem částečně sp-                          záviděl hudebníkům,
jati,onadíkyumístění                         básníkům, průvodcům,
v Literární ceně Vladimíra                      konferenciérům, zkrátka
Vokolka a on spolupořádá festival         všem, kteří stáli na jevišti, dávali akci směr a mlu-
Zarafest. U hudebního doprovodu půjde       vili, přičemž je ostatní (povětšinou) poslouchali.
o regionální zpěvačku a kytaristku        Takové to magické spojení pódia a mikrofonu.
Markétu Marečkovou, jež má za sebou        Pro zvýšení možností, kde provádět slovem, jsem
několik pěveckých vítězství a spolupráci     si vytvořil i facebookovou stránku.
s porotcem soutěže Česko hledá SuperStar.     Je fajn, když si lidi umí odpočinout. A skvělé je,
Vše proběhne v  pátek, a to 27. března      když prostřednictvím kultury. Pokud jste očima
od 18:00.                     dorazili až sem, rád jsem po necelých tři sta
Když se mi zrodil nápad na vlastní talkshow, ani padesáti slovech udržel vaši pozornost. Přijměte
ve snu jsem netušil, jaký ohlas získá. O loňském má pozvání a v brzké době na viděnou.
listopadu, kdy přijali pozvání spisovatel Josef  Radek Kolínský
Formánek a hudební dvojice Iva Šulcová -Tomáš   činorodý knihovník, výřečný moderátor,
Kostka, zavítalo kolem sto dvaceti návštěvníků.  básník v teniskách
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10