Page 6 - EnterDC ONLINE
P. 6

5+1

                      zdarma

RAáKzCoEvonua tVelrnaopuii!BDKEROUZBHJČÉEEHDKONÁÁNDNÍN,ÍED!O
                             NEJLEPŠÍ

                      VÝSLEDKY MÁME PŘI LÉČBĚ:

   PŘIJĎTE, BUDETE PŘE-   Patních ostruh, entezopatií, svalových
 KVAPENI ÚČINKEM. JIŽ PO    tuhostí, hypertonů (tuhá šíje, namožené
TŘETÍ APLIKACI. VYŠETŘENÍ   stehenní svaly, bolesti kolen), vleklých bo-
A URČENÍ VHODNOSTI LÉČ-    lestí v SI skloubení, bolesti beder, úponové
BY PROVEDE KVALIFIKOVA-    záněty chronického rázu (tenisový loket,
 NÝ FYZIOTERAPEUT PŘED    bolestivá achilovka...), bolesti ramenních
                kloubů a kyčlí, vystřelující bolesti, brnění...
       PRVNÍ APLIKACÍ.

       Informujte se a objednejte na pobočce REHKAT - S-Centrum

 DĚČÍN    JÍLOVÉ      ATRIUM    REHKAT     HIPO

734 346 266 734 621 918    604 252 021 734 845 589 605 288 613
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11