Page 5 - EnterDC ONLINE
P. 5

ENTERDC: ÚVODNÍK

BŘEZNOVÝ ÚVODNÍK

ANEB HLAS LIDU BEZ CENZURY

Vážení a milí čtenáři,             se mě lidé z jiných měst neptají na Pravčickou
tak předně - miluju Děčín! Jasně, je to    bránu či krásně opravený zámek, ale právě
takové blbé sentimentální zvolání, ale já   na námi zvolené lídry. První se pyšní svým
to tak skutečně cítím. S trochou nadsázky   vozovým parkem, který má pojmenovaný jak
je to pro mě nejlepší místo pro život     ti nejdivočejší američtí rapeři, a nákup drahého
v České republice,               a velkého vozu z městských peněz obhajuje
a možná dokonce i na
celém širém světě.                         surrealistickými argu-
Zní vám to zvláštně,                        menty, které jsou jako
nebo dokonce hloupě?                        vystřižené z nějakého
Buďte trochu sebevědo-                       absurdního dramatu.
mější, prosím. Naše                        Druhý neustále vykři-
město dalo České                          kuje něco o vlastenectví,
republice Miroslava Tyr-                      mávaje u toho ruskou,
še, Jiřího Bartošku, Vla-                     či ještě lépe sovětskou
dimíra Šmicera, Karo-                       vlajkou. Bohužel ne-
línu Kurkovou a v ne-                       dělají ostudu jen sobě,
poslední řadě legendární                      ale nám všem.
věštkyni Jolandu. Celá                       Ale zpět k tomu
Evropa k nám jezdí do                       pozitivnímu. Rád bych
Českého Švýcarska, či na Děčínský Sněžník.             takto veřejně poděkoval
Máme zde krásné historické i přírodní               všem, kteří naše město
památky. Prostě vše, co člověk potřebuje pro  dělají lepší. Naštěstí je jich dost.
potěchu duše i těla.              Nejen díky nim jsem, co se naší společné
V poslední době jsme se proslavili zejména   budoucnosti týče, velmi pozitivní - slovy klasika:
díky politickým reprezentantům, kteří jsou... “Vidím velký dobrý!“
no, řekněme originální. Je trochu smutné, že  Jakub Bureš
                        promotér, moderátor

                                                  5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10